COVID-19 Maatregelen 0321 31 77 01

COVID-19

16-03-2020 - Covid-19 maatregelen Schmit Zonwering en Rolluiken

Momenteel is de wereld in de ban van het corona virus. Er zijn verregaande maatregelen in werking
gesteld om verdere besmettingen tot het minimum te beperken en dagelijks komen er nieuwe
maatregelen bij. Uiteraard volgen wij deze actualiteiten op de voet en nemen wij ook de nodige
maatregelen.

Daarnaast zullen wij, met inachtneming van de voorschriften, alles binnen onze mogelijkheden
doen om onze werkzaamheden zo veel mogelijk doorgang te geven. Het voorjaar staat weer voor de
deur en ook dit jaar willen we zoveel mogelijk mensen helpen zich voor te bereiden op de hoge
temperaturen die komen gaan.

Welk effect hebben de maatregelen voor showroombezoek, inmeetafspraken, montage, reparatie
en planning?

Personele bezetting; wie ziek is blijft thuis
Binnen ons bedrijf zijn strikte afspraken gemaakt met al onze medewerkers. Indien zij of iemand uit
hun omgeving verschijnselen vertoont van griep, verkoudheid of koorts blijven ze thuis. We willen te
allen tijde voorkomen dat mensen met ziekteverschijnselen in contact komen met anderen.
Gevolgen voor onze planning proberen we zo veel mogelijk te beperken maar zullen we niet geheel
kunnen voorkomen. We rekenen hiervoor op uw begrip.


Showroombezoek
Tenzij anders vermeld op onze website is onze showroom gewoon geopend. Er worden geen handen
geschud. Wij vragen u om op een later moment terug te komen als er al een klant in de showroom is.
Het aantal contacten wordt hiermee tot het minimum beperkt. Uiteraard verzoeken we u uw bezoek
uit te stellen wanneer u of iemand uit uw omgeving verschijnselen van griep, koorts of verkoudheid vertoont.


Afspraken bij u thuis (inmeten/monteren/repareren)
De meeste werkzaamheden kunnen wij uitvoeren zonder persoonlijk contact of met in achtneming
van een minimale afstand van 2 meter. Bijvoorbeeld werkzaamheden aan de buitenkant van de
woning. Moeten we toch binnen zijn kan er voor worden gekozen in afstemming minimaal 2 meter
afstand in acht te nemen of deze werkzaamheden op een ander moment uit te voeren. Dat kan in de
praktijk betekenen dat we onze buitenzonwering monteren en later terugkomen voor het
afwerken/aansluiten aan de binnenzijde van uw woning.


Vertoont u ziekteverschijnsel, geef het ons door!
Uiteraard willen wij ook onze medewerkers maximaal beschermen tegen besmetting. Heeft u een
afspraak staan met ons? Geef het ons door zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen
zoeken.


Regelmatig handen wassen
Zorgvuldig handen wassen is erg belangrijk. Bij binnenkomst en bij vertrek maken onze medewerkers
graag van uw faciliteiten gebruik om hun handen te wassen. Wij raden u aan hetzelfde te doen. In
het bijzonder nadat er contact is geweest met overgedragen zaken zoals een afstandsbediening,
pinapparaat, werkbon etc.(Bron: Romazo, Ambiance)

Wij blijven bereikbaar via 0321 317701 (bellen of appen) of u kunt mailen naar info@schmit-zonwering.nl.

HOU CONTACT!